Loading...
Tutvustus2020-10-26T19:06:27+03:00

VALGESALU TUTVUSTUS

Valgesalu on idülliline asukoht sinu tulevasele kodule.

Kui oled otsinud uut kodukohta, mis asuks looduslikult kaunis ning rahustavas keskkonnas, siis oled sattunud õigele lehele!

Audru jõe ääres, Valgerannast linnulennult vaid kilomeetri kaugusele on kerkimas ainulaadne elukeskkond. Valgesalu saab kahtlemata olema üks erilisemaid, kõrge miljööväärtusega elurajoone. Sportimis- ja ajaveetmisalasid ning looduse lõõgastavat mõju saab siin nautida igal võimalusel.

Valgesalule omane vee lähedus pole aga ainult visuaalselt rahuldav. Jõest on välja toodud avalik paadisild kus elanikud saavad oma paate hoida. Soovi korral on võimalus sõita nii mööda jõge kui võtta suund otse merele. Valgesalus on rõhku pandud ka rohelusele ning avalikult ühiskasutatavatele sportimis- ja ajaveetmisaladele. Kuid see pole veel kõik – lisaks on planeeringuala keskele planeeritud ca 9000m2 pindalaga tehisjärv, mis on samuti paadiga sõidetav. Mõistagi ei saa mainimata jätta Valgeranda ja mere ääres ajaveetmise võimalust, mis on Valgesalu elanikele mugavalt lähedal.

Elamukruntide suurused jõeäärsetel kruntidel on vahemikus 3600-4400 m2, tehisjärve äärsetel aladel 2200-3000 m2 vahel ning veidi kaugemal üle 1500 m2. Juurdepääs Valgesalu elurajoonile on ettenähtud Audru alevikust Luige tee kauduLooduslikult kaunis asukohas Audru jõe ääres, Valgerannast linnulennult vaid kilomeetri kaugusel asuv elamurajoon. Elamumaad on planeeritud kvaliteetseks ja kõrge miljööväärtusega elukeskkonnaks. Jõest välja on toodud avalik paadisild, kus arenduse elanikud saavad oma paate hoida, et siis jõe peal või kodust merele sõita. Samuti on palju rõhku pandud rohelusele, avalikult ühiskasutatavatele sportimis- ja ajaveetmisaladele. Elamukruntide miinimumsuurused jõeäärsetel kruntidel vahemikus 3600 – 4400 m2, tehisjärve äärsetel aladel 2200 ja 3000 m2 vahel ja kaugemal üle 1500 m2. Juurdepääs on ettenähtud Audru alevikust Luige tee kaudu.

Planeeringuala keskele on planeeritud ca 9000m2 pindalaga tehisjärv, mis on paadiga sõidetav ning annab kogu arendusele veelähedust juurde lisaks loodusliku jõe ja mere lähedusele.

VALGESALU ASUKOHT

Planeeringuala asub Audru alevikus. Kinnistu külgneb läänekaares elamumaadega, mis asuvad tiheasustusalal ja maatulundusmaadega põhja- ning idakaares, mis asuvad hajaasustusalal. Lõunakaares külgneb kinnistu Audru jõega ning teisel pool jõge asub hästi hooldatud Valgeranna golfiväljak. Planeeringuala jääb maakonnakeskusest Pärnust ca 8km kaugusele (keskus) ning vallakeskusest Audrust ca 2km kaugusele. Planeeringuala läheduses kulgev riigimaantee on haaratud maakonna ühistranspordi võrku. Lähim bussipeatus ca 1km kaugusel.

Sotsiaalse infrastruktuuri lähimad tugipunktid kaubanduskeskuse näol Pärnu linna ja Audru valla piiril (5km), lasteaed Audru alevikus (2,5km), lähim omavalitsuse alg/põhikool, arstiabi ning teenindus Audrus (2km). Suuremad kultuuriüritused, taidlus, ringitegevus jms Audru alevis ning Pärnu linnas. Piirkond on sobilik kvaliteetse elukeskkonna väljaarendamiseks. Seda soosivad värske õhk, maakonnakeskuse lähedus, juurdepääsu maantee lähedus, sotsiaalse infrastruktuuri suhteline lähedus. Läheduses Valgerand oma ca 5 km pikkuse liivarannaga, golfiväljak, discgolf, seikluspark, valgustatud tervise-ja suusarajad, Pärnu Ring ringrada ja muud aktiivseks tegevuseks ja eluterveks keskkonnaks vajalikud objektid.

2016 aasta lõpus kinnitati Vallavolikogu istungil Audru ja Paikuse valla ning Pärnu linna ühinemisleping ja otsustati taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist, mille kohaselt on uue kohaliku omavalitsuse nimi Pärnu linn.

Võtke meiega ühendust!

Valgesalu logo valge

Üldine informatsioon arenduse kohta ja võimalused projekti arendusse investeerimiseks

Valgesalu, Audru, Pärnumaa
5624 0669
info@valgesalu.ee